skip to Main Content

De content op deze website is door Het Bankethuis B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Het Bankethuis B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Het Bankethuis B.V. is niet voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Het Bankethuis B.V. te worden verzocht.

 

error: Content is protected !!
Back To Top